szukaj:
cena:
-
producent:
dostępne:

Regulamin

REGULAMIN

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy firmy SPORTPLUS , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.sportplus.szczecin.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Firmy SPORTPLUS są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Firmę SPORTPLUS na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma SPORTPLUS zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
  1. Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również, gdy: we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w ustalonej wysokości,
  2. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
  3. przesyłka nie zostanie odebrana w przypadku usługi za pobraniem.

W wypadkach opisanych powyżej, Klient zobowiązany jest ponieść koszt przesyłki.

 1. Firma prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, możliwość zakupu alternatywnych produktów).

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym Firmy SPORTPLUS są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Firmą SPORTPLUS. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu, które Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z biurem sklepu celem uzyskania informacji i procedury postępowania (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien sporządzić protokół zniszczenia towaru bezpośrednio po odebraniu przesyłki wraz z dostawcą przesyłki. Na podstawie sporządzonego protokołu zwrócimy wartość towaru i wysyłki lub wymienimy na nowy wolny od wad. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to juz niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Koszty związane z odesłaniem przesyłki w przypadku niezasadnej reklamacji pokrywa Klient.

ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą, kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania paczki).
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia otrzymania produktu.
 3. Aby móc zwrócić paczkę, zgodnie z Ustawą, wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać protokół - oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W oświadczeniu trzeba wpisać swoje dane osobowe i adresowe, dane dotyczące zwracanej przesyłki i poświadczyć własnoręcznym podpisem.
 4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.
 5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie po podaniu przez Zamawiającego stosownego konta bankowego.

OCHRONA DANYCH

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez SPORTPLUS (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawa o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.
 4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres SPORTPLUS.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma SPORTPLUS zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.
  3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Koszyk
koszyk jest pusty
Banner
Kontakt
Agata Żebro–Krzysztofek
kom.: 602 47 46 29
fax: (91) 431 65 99
e-mail:
 
copyright   ©   sportplus.szczecin.pl   2011 Sklep Sportplus Szczecin wykonane przez projekt-web.pl
stat4u